Hotline : 028 3995 1727

 

Với một niềm đam mê vào việc đột phá trong công nghệ tự động hóa, chúng tôi cam kết làm việc cùng với bạn bây giờ và trong tương lai.

Chúng tôi hiểu nhu cầu thị trường của bạn để phát triển các giải pháp cụ thể và tích hợp chúng vào các quy trình của bạn.

 

                 Proximity Sensors                  Photoelectric Sensors                   Isolated Barriers                                            

       

 

 

                                   Rotary Encoders                                           Ultrasonic Sensors

              

 

 

 

Web designed on www.saco.vn

Top